הגדרת נוטריון המדריך המלא

מדריך זה הוא מדריך המיועד לסייע לנוטריונים לממש את סמכויותיהם וחובותיהם החוקיים כחברים במקצוע עריכת הדין.

הסעיף הבא מספק לנוטריון רשימה של מעשים אסורים שהוא לא רשאי לבצע במילוי תפקידו 

אדם יהיה אשם בעבירה מנהלית אם הוא מבקש או משפיע על נוטריון לבצע מעשה נוטריוני בלתי הולם, בידיעה כי מעשה כזה מהווה הפרה של סעיף 8206, לרבות כל המעשים הנדרשים ממנו לפי סעיף 9062 או כל אחד מהמעשים הנדרשים ממנו בסעיף 8206. האדם רשאי, אך לא צריך לדרוש כי נוטריון יבצע מעשה נוטריוני באמצעות כל צורה של טכנולוגיה שלא בחר או לשימושו הוא נבחר, והאדם אינו רשאי לדרוש ממנו לבצע מעשה נוטריוני בכל טכנולוגיה שלא נבחר או נבחר עבורה.

הנוטריון רשאי לדרוש מאדם למסור כתובת או מספר טלפון לא סודי שממנו הוא או היא יכולים לאמת את זהות האדם. על הנוטריון, עם זאת, לספק את הכתובת הסודית או את מספר הטלפון שבו הוא יכול ליצור עמו קשר.
למידע נוסף על הגדרת נוטריון המדריך המלא ניתן לגשת לאתר law-center.co.il

נוטריון מה הוא?

הידוע גם בשם נוטריון, יכול לשמש ליצירת סביבה אמינה לכל הצדדים בחוזה. זה יהיה רשלני מצד נוטריונים למלא אישור נוטריוני בצורה נכונה. הנוטריון עשוי להמליץ להשתמש בשפה בה כתוב המסמך, כגון אנגלית, צרפתית, ספרדית, גרמנית או שפות אחרות.

הנוטריון משתמש במעשה הנוטריון בכדי להעניק לתיעוד רמת הגנה מסוימת. אם המדינה אינה דורשת את נוכחותם, הסמכות שהם מוסיפים היא בלתי ניתנת להפרכה, גם אם הם אינם נוכחים.

הנוטריון צריך לשמור על החותם הרשמי והחותמת

שהם רכושם הבלעדי של הנוטריון, ולוודא שהאדם אינו הבעלים או השימוש בו. כאשר לא משתמשים בהם, החותמות הרשמיות שלהם נשמרות תחת שליטה מאובטחת ובלעדית. יש לשמור על החותם הרשמי והחותם של פקיד רשמי או על רכוש רשמי אחר תחת שליטה ישירה ובלעדית של מי שהם ואחראים על השליטה והאישור של כל המסמכים והרשומות הציבוריות וכל מסמכי הרשומות הציבוריות. להישאר בשליטה ישירה ובלעדית של הנוטריון ובשבילו. כל הבולים והמסמכים הרשמיים, כגון מכתבים רשמיים, בולים, מעשים ומסמכים אחרים, הינם או היוצאים מן הכלל של נוטריון.

אם נוטריון פועל על פי מסמך מוחשי מבוצע על ידי הנוטריון, יש להטביע את המסמך או להחתים אותו באופן רשמי. לחלופין, עליהם להדפיס או להזין או להדפיס את שמם ומספר העמלה על האישורים ואז לרשום אותם על האישורים.

חותם מותאם אישית מציין את התאריך בו פגה ועדת הנוטריון. על נוטריון להציג חותם אשר, כאשר הוא מוטבע או מוטבע על גבי מסמך או מודפס או מוטבע, מציין את היום, השבוע, החודש או היום בשנה ותאריך בו תוקף העמלה שלו. על הנייר הנוטריוני לשאת חותם של הנוטריון, להכיל את המילה "נוטריון – ציבורי" או "מדינת פלורידה" ולהיות מוטבע עליו. יש לתת לכל הנוטריונים "חותם נוטריון" חדש המכיל את השם ומספר הוועדה החדשים, כפי שמצוין בוועדה המתוקנת לפיה הם יבצעו פעולות נוטריון עתידיות בשם חדש זה ועמלות שהשתנו.

על נוטריון לחתום על חתימתו הרשמית ולציין את האמצעים שבהם

הוא מורה לחתום על האישור הנוטריוני. מי שחתימתו מאושרת חייב להופיע בפני הציבור בזמן "האישור הנוטריוני". כנדרש בחוק, על כל החתימות להיכתב על החתימה עם ההצהרה הבאה: "אני יחתום על ידי נוטריון. על נוטריון לציין בחתימתו, במידת הצורך, שהוא חתום על ידי מדינת פלורידה, היועץ המשפטי לממשלה או המחלקה לאכיפת החוק בפלורידה, כנדרש, על ידי מסמך חתימה או אמצעי אחר.

מתי נוטריון אינו רשאי לבצע פעולה נוטריונית ?

הוא או בן זוגה צד או שיש לו אינטרס כלכלי ישיר המסמכים אינם חוקיים. נוטריון אינו רשאי לאשר את חתימתו שלו, והוא אינו רשאי להשתמש בשום מכשיר או מכתב לצורך ביצוע מכתב או פיקדון או תצהיר כנגד עצמו. אדם רשאי להשתמש בוועדה שלו רק בקשר עם הנפקת תעודה או מסמך אחר, שלא למטרה כלשהי פרט לתיעוד ציבורי. האדם אינו רשאי להשיג את חתימתו של אדם אחר, כגון עורך דין, תובע או פקיד אכיפת החוק, ואף אינו רשאי להצהיר הצהרות או תצהירים עבורו או עבור אנשים אחרים. – — נ otary אינו רשאי לצרף חתימה רשמית או חותם לתעודה נוטריונית שאינה שלמה או ריקה, והוא אינו רשאי לאשר את חתימת המסמך אם המסמך אינו שלם, ריק או שניהם. נוטריון אינו רשאי לאשר חתימה באישור אם הוא יודע באופן אישי או שיש לו מספיק ראיות לכך שמי שחתימתו מאושרת הוא האדם המתואר במסמכים או אדם שמבצע אותם, והוא רשאי גם לאשר חתימות על מסמכים גם אם אינן מלאות.