חודש: אפריל 2021

מדידת נכסים

מדידת נכסים

נכון לעכשיו, שאלת הערכת הנכסים חשובה מאוד ומשפיעה על המצב הכלכלי הכללי. בחלק זה נתחיל לבחון את העקרונות החשבונאיים העומדים בבסיס סיווג ושווי הנכסים וכן את תהליך מסירת המידע הרלוונטי אודות הנכסים. מטרת מאמר זה להדגים את חשיבותם של מדידת נכסים ערוכים בהתאם לתקני דיווח פיננסי בינלאומיים (IFRS). מאמר זה דן בשיטות שנבחרו להכנת דוחות …

מדידת נכסים לקריאה »

תפקידו של הנוטריון

שאתם מעוניינים בחותמת נוטריון או ייפוי כוח , עליך לשים לב לאיכות שירות הלקוחות והמקצועיות הניתנים לצורך ביצוע נכון של המסמכים הרלוונטיים. אם אדם עושה עסקים עם מעסיק, ולא עם נוטריון, על הנוטריון לרוב לסרב לאשר את המסמך אך ורק על בסיס הקשר העסקי של המעסיק עם אותו מעביד. עם זאת, אם הוא או היא …

תפקידו של הנוטריון לקריאה »