תרגום תנאי שימוש

התקשרת בהסכם בכתב עם TIS National לגבי שירותי תרגום ופרשנות למתן ופרשנות שירותים ותנאי הסכם זה יחולו, ובלבד שאין סתירה או סתירה בין תנאים אלה לבין ההסכם. אנו ממליצים לבדוק את כל התנאים וההגבלות, כולל מדיניות ההזמנות והביטולים, כמו גם את השינויים שבוצעו במהלך ההזמנה בחברת Tis National. השירותים הניתנים על ידי TIS national לשימושך באתר זה באמצעות תרגום ו / או פרשנות כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה ועשויים להופיע בתנאים אלה או להתייחס לקישורים או לתנאים ולהגבלות נוספים. לפיו אתה מסכים להזמנה בהתאם לתנאים ולהגבלות אלה.

מתן השירותים שלך לחברה כפוף לתנאים החוזיים הכלליים של הסכם השירות. השירותים הניתנים לך כפופים לקבלתך את תנאי ההתקשרות הכלליים וכפופים לשינויים. אם אינך מסכים לחוזה הסטנדרטי, אינך רשאי לספק שירותים לחברה.

המשך השימוש שלך בשירותים ובאתר מסמל את הסכמתך לתנאי שימוש אלה

החברה מעניקה לך חוזה המוגבל לשירותים אישיים, לא בלעדיים, ללא רישיון, ללא תמלוגים ואינם ניתנים להעברה, בכפוף לעמידתך בתנאים ובהגבלות של הסכם זה ואתה מסכים לכך שההסכם מורשה גישה ושימוש של השירותים, כולל גישה לאתר, בקשר עם השירותים. בנוסף לשימוש בשירות מסוים, אתה עלול להיות כפוף לכל המדיניות, הכללים, דרישות המוצר והתנאים הנוספים החלים על אותו שירות.

אתה מסכים להשתמש באתר ובשירותים הלאומיים של TIS על אחריותך בלבד

אינך רשאי לפרסם, להפיץ, להעביר, למכור או להעמיד לרשותך כל תוכן או שירות כלשהו, למעט המותר במפורש על פי החוק הרלוונטי ומתואר בתנאי שימוש אלה. אין לנו שום שליטה ואחריות על מדיניות התוכן או הפרטיות או הפרקטיקות של אתרי צד שלישי.

אתרים מסוימים אינם דורשים תנאי שימוש

אך עשויים להיות בעלי מדיניות פרטיות. ספק תוכנה או ספקית אינטרנט רשאי לצרף הוראות לשירות, והוראות אלה נקראות תנאי שימוש (GTC). כאשר משתמש מקבל תנאי שימוש, הוא / היא מאשר שהוא מקפיד על כללים מחמירים המסדירים את השימוש בשירות.

תנאי שימוש

המכונים גם תנאי שימוש או תנאים והגבלות כללים (בקיצור TOU-tc), הם הסכמים חוקיים בין נותן שירות לבין האדם המעוניין להשתמש בשירות. אם אתה משתמש בתוכנה כלשהי, עליך להסכים לתנאים ולהגבלות. תנאי שירות (TOS) הוא הסכם הפועל כחוזה בין נותני שירותים למשתמשים.

אדם המעוניין להשתמש בשירות חייב להתחייב לעמוד בתנאי השימוש על מנת להשתמש בשירות

ייתכן שתראה גם תנאי שימוש אליהם מתייחסים שמות אחרים, כגון תנאי שימוש (GTC) או תנאי שימוש (TOU). מונח שירות (TOS) הוא המונח המשמש לתיאור מערך כללים או תקנות שספק מצרף לתוכנות, שירותים או מוצרי אינטרנט.

כמשמעותם בתנאים וההגבלות הכלליים אלה

Semantixa מתייחסת להלן לקבוצת Semantix (לשעבר בבעלות AB) ולשאר החברות איתן יש לה לקוחות להסדיר הסכמי הקצאה. התנאים הכלליים (GTC) והתנאים וההגבלות (TOU) מתייחסים לשמות אחרים מכיוון שהם יכולים לבלבל אנשים ולהוביל אותם להאמין שהם הסכמים שונים. שלושת המונחים המוזכרים בהסכמי המשתמשים משתמשים להחלפה, אך שמות ההסכמים מצוינים באותו מסמך.

תנאים וכללים אלה חלים על כל קבלות שירותי התרגום על ידי Semantix Group Holding AB והלקוח אלא אם כן נדרש אחרת על פי החוק ויש להסכים לכך בכתב

בעת כריתת הסכם הקצאה הלקוח מקבל את אומדן העלות שהציע Semanix Group Holdings AB לצורך ההקצאה, אלא אם כן הצדדים יגיעו להסכם קונקרטי יותר. הסכם המכיל את התנאים הכלליים (GTC) לקביעת מה שמקבלת TranslateMedias מהווה את כל ההסכם בין הלקוח לבין TranslateMEDIA והלקוח, אלא אם כן הלקוח מסכים אחרת בכתב.

חומר (ים) לקוח פירושו כל מסמך או חומר אחר (בצורת מסמכי נייר

פקסים, קבצים אלקטרוניים או אחרים) שהלקוח מעביר ל- TranslateMedia או מעמיד לרשותו שימוש באתר או באמצעי תקשורת אחר המיועד. להיות כפופים לשירותים אלה. הזמנה פירושה הזמנה או בקשה רשמית מהלקוח למתן שירות. תרגום s פירושו ש- TranslateMedias מתרגם חומר לקוח לשפות / ים שצוינו על ידי הלקוח.
למידע נוסף בנושא של תרגום תנאי שימוש נא להעיף מבט ב- contracto.co.il

בקנדה

חברות חייבות לספק גרסה אנגלית או צרפתית של תוכן האתר שלהם, כולל ההסכמים החוקיים שלהם אם שפה זו או אחרת קובעת את שפת ההסכם החוקי או את התנאים. ארצות הברית אינה דורשת מאתרים לספק גרסאות מתורגמות של ההסכם המשפטי שלהם, מדיניות הפרטיות או התנאים וההגבלות שלהם, אך אתרים רבים בארה"ב מציעים אפשרויות תרגום לטובת ונוחות לקוחותיהם. בעת מענה לבקשת התרגום של הלקוח, TranslateMedia מספקת ללקוח הצעה ותשלום משוער, מתייחסת לבסיס החישוב ומסכימה להודיע ללקוח.

האופי הגלובלי של העסק המקוון כיום גורם לתעשיות בינלאומיות מסוימות לספק כמה שיותר שפות שונות

כדי להגיע לקהל הלקוחות שלך במהירות האפשרית. לא משנה מה האתר שלך, הבלוג, החנות המקוונת או האפליקציה שלך לנייד, עליך לשקול תנאים שמגנים על העסק שלך וליצור קשר שקוף עם המשתמשים שלך. גם אם אין לך תוכנית לסוג זה של סיטואציות, ניתן למנוע אי הבנות, ולגרום למשתמשים שלך להבין ולקבל את תנאי השימוש שלך לפני השימוש במוצרים או בשירותים שלך אם תגיע לבית המשפט. מחלוקות הנוגעות לתנאים הכלליים ולחוזה השירות ולחוזה השירות יוכרעו על ידי בית משפט רגיל מוסמך בהונגריה. אם הוראות הסכם השירות והתנאים הכלליים יוכרזו כפסולים, בלתי חוקיים או בלתי ניתנים לאכיפה על ידי בית משפט מוסמך, הם ינותקו, אך הוראותיהם האחרות יישארו במלואן.